Zmiany w przepisach drogowych – warto je znać

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadza zmiany dotyczące tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na „suwak”. Warto, aby ci wszyscy, którzy nie znają wprowadzanych zmian, się z nimi zapoznali.

Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 listopada 2019 roku nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym zacznie obowiązywać po upływie 21 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Jak informuje na swojej stronie internetowej Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:Nowe przepisy wprowadzają jednoznaczne zasady zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów”.

Nowe przepisy dookreślają zasady tworzenia przez kierowców przestrzeni dla przejazdu służb ratunkowych oraz ustępowania pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym. I tak, kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami – na prawo, tak aby pojazdy ratunkowe mogły swobodnie przejechać. Zapoznać się ze sposobem tworzenia „korytarza życia” można oglądając spot pn.: „Życie ma pierwszeństwo”. Spot ten dostępny jest na stronach http://www.krbrd.gov.pl oraz http://www.zyciemapierwszenstwo.pl.

W przypadku jazdy na „suwak” przepisy precyzyjnie określają zasady pierwszeństwa jazdy z poszczególnych pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich liczby, a w miejscu zwężenia powstaje zator. Ustalają ponadto zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym pojeździe z każdego pasa ruchu.

Opracowała: podkom. Justyna Andrzejewska na podstawie strony internetowej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.