Znamy wyniki matur 2019. W województwie kujawsko-pomorskim zdało ją 78 proc. zdających

Dziś (4 lipca 2019 roku) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku podała wyniki tegorocznych matur. W województwie kujawsko-pomorskim egzamin dojrzałości zdało 78 proc. spośród wszystkich zdających, a prawo do poprawki w sierpniu ma 14,1 proc. Z kolei matury nie zdało 7,9 proc.

W całym województwie do matury przystąpiło 12 tys. 836 uczniów. Lepiej spisali się licealiści (zdało 83,8 proc., a 9,9 proc. może przystąpić do poprawki). W technikach z kolei – 70 proc. zdało, a 19,9 proc. ma prawo do poprawki.

W kraju na blisko 250 tys. uczniów – maturę zdało 80,5 proc, 12,9 proc. ma prawo do poprawki prawo, a 6,6 proc. jej nie zdało. Tu też lepiej wypadli licealiści – zdało 86,4 proc, a w technikach 70,5 proc.

Egzaminy poprawkowe odbędą się w sierpniu. Zdawać je mogą tylko ci uczniowie, którzy w terminie majowym przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz części pisemnej i powinęła się im noga wyłącznie z jednego z przedmiotów obowiązkowych. Osoby chcące zdawać poprawkę muszą jednak w terminie od 7 dni od ogłoszenia wyników złożyć w przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego oświadczenie o ponownym przystąpieniu do matury z danego przedmiotu.

Część pisemną egzaminu poprawkowego zaplanowano na 20 sierpnia 2019 roku na godz. 9, część ustną (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły) – 20-21 sierpnia. Obie części egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym przeprowadzane będą w macierzystych szkołach.

Małgorzata Pieczyńska – Bydgoszcz NaszeMiasto.pl