ZUS: Ponad 18 tys. wniosków o odroczenie terminu płatności składek

Możliwość odroczenia składek o trzy miesiące oraz zawieszenie spłaty już zawartych układów ratalnych – to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z występowaniem w Polsce koronawirusa. Najwięcej wniosków wpływa do ZUS-u o odroczenie terminu płatności składek. W województwie kujawsko-pomorskim wniosek o odroczenie składek złożyło już 747 przedsiębiorców, w całym kraju 18,4tys.

W oczekiwaniu na wejście tzw. tarczy anktykryzysowej przedsiębiorcy, którzy są w trudnej sytuacji, mogą już teraz korzystać z innych rozwiązań proponowanych przez ZUS. Chodzi m.in. o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności składek za luty, marzec, kwiecień. Można także zawiesić spłatę już zawartych układów ratalnych z terminem płatności od marca do maja. W naszym regionie wniosek o odroczenie składek złożyło już 747 przedsiębiorców, w całym kraju 18,4tys.  – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Uproszczony wniosek m.in. o odroczenie terminu płatności może być złożony poprzez PUE ZUS, wysłany pocztą lub wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach Zakładu. Jest to jednostronicowy dokument, w którym przedsiębiorca wskazuje, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności.Warto zwrócić uwagę by dane we wniosku były poprawne i kompletne tzn. by zawierały dane wnioskodawcy w tym NIP, REGON lub PESEL.
Warto również podać numeru telefonu, co ułatwi kontakt. Należy również we wniosku wskazać, za jaki okres chcemy odroczyć składkę. Czy chcemy odroczyć składkę tylko za luty, marzec, kwiecień czy za cały okres. Nie zapominajmy również o krótkimuzasadnieniu, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na brak możliwości opłacenia składek w terminie – apeluje Krystyna Michałek.

Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych może liczyć na wstrzymanie postępowania egzekucyjnego oraz stosowania sankcji – dodaje Krystyna Michałek.

„Każdy z przedsiębiorców powinien się zastanowić, z jakiej pomocy chce skorzystać. Możliwości jest wiele i wszystko wskazuje na to, że będzie ich jeszcze więcej. Mam tu na myśli tzw. tarczę antykryzysową. Da ona jeszcze większe możliwości, m.in. chodzi o zwolnienie mikrofirm ze składek na ubezpieczenia społeczne. Do tego przedsiębiorcy zwolnieni będą z opłaty prolongacyjnej. Poczekajmy jednak na ostateczny kształt ustawy” – wskazuje prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Na tzw. tarczę antykryzysową składają się projekty kilku ustaw. Głównym celem nowych rozwiązań prawnych jest ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zdjęcie ilustracyjne