ZUS: Trwają zapisy na bezpłatne szkolenia

142

Oddział ZUS w Bydgoszczy organizuje w czerwcu dwa bezpłatne szkolenia. Pierwsze odbędzie się 17 czerwca 2021 roku o godz. 11.00 i dotyczyć będzie zasad poprawnego wypełniania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Tematem drugiego szkolenia, które odbędzie się 25 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 będzie „Niezdolność do pracy – prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, świadczenia uzupełniającego i dodatku pielęgnacyjnego”. Wszystkie szkolenia odbędą się online, za pośrednictwem Cisco Webex Meeting.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy wcześniej zgłosić swój udział, wysyłając zgłoszenie na adres mailowy katarzyna.robakowska@zus.pl. W treści należy wskazać datę i temat szkolenia, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu. Zapisy przyjmowane są najpóźniej na dzień przed planowanym szkoleniem. Na szkolenie korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych zgłoszenia przyjmowane są do 16 czerwca, a na szkolenie „Świadczenia dla osób niezdolnych do pracy do 24 czerwca – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim