„Życie ludzkie w moich rękach”

14 października 2019 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie odbyły się kolejne zajęcia z projektu „Życie ludzkie w moich rękach”. Projekt finansowany jest przez Powiat Nakielski w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach których głównym celem było:
• Uświadomienie wagi udzielania pierwszej pomocy.
• Doskonalenie zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych, głównie w wypadkach komunikacyjnych.
• Przygotowanie uczniów do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń, nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.
• Wdrażanie do współpracy w zespole, przestrzegania norm, reguł i zasad postępowania w nagłych wypadkach.
Uczniowie otrzymają certyfikaty.  Koordynatorem projektu jest Lidia Leciejewska
materiał: Lidia Leciejewska