Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim pracownikom Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Instytucji Pomocy Społecznej, Organizacji Pozarządowych oraz innych osób działających w obszarze pomocy społecznej na terenie powiatu nakielskiego.

Przekazujemy serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej.

Dziękujemy za trud codziennej pracy na rzecz osób potrzebujących, życzymy dużo szczęścia, radości, pogody ducha i wytrwałości, zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu osobistym.

Redakcja