Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020,  przygotowania związane z planowaniem programu regionalnego nowej perspektywy i działania samorządu województwa w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego były tematami wczorajszego (11 marca) obrad Komitetu Monitorującego RPO. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

Informację na temat zaawansowania realizacji naszego RPO 2014-2020 przedstawiła dyrektor Departamentu Wdrażania RPO w Urzędzie Marszałkowskim Barbara Jesionowska. Z raportów wygenerowanych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego wynika, że z przypadających na nasz region blisko 2 miliardów euro (8,7 mld złotych) mamy zakontraktowane 90 proc. środków (7,6 mld złotych), co oznacza prawie 3 tysiące zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie.

Z pieniędzy RPO finansujemy m.in. działania marszałkowskiego pakietu antykryzysowego, czyli samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce. Budżet pakietu to 910 milionów złotych, z czego uruchomiliśmy już 833 miliony złotych; najwięcej, 600 milionów złotych, w segmencie gospodarczym, 176 mln złotych w segmencie zdrowotnym, 47 mln złotych w projektach adresowanych do instytucji wsparcia społecznego, 9 milionów w przedsięwzięciach na rzecz edukacji (e-szkoła) i bezpieczeństwa publicznego.

Założenia dotyczące inwestowania środków unijnych w nowej perspektywie przedstawił komitetowi dyrektor marszałkowskiego Departament Funduszy Europejskich Rafał Pietrucień. W ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Kujawsko-Pomorskie będzie mieć do dyspozycji 1,5 miliarda euro, zgodnie z algorytmem opartym m.in. o liczbę ludności i PKB per capita. Ale pula ta będzie ostatecznie większa, bo do podziału na wszystkie województwa jest jeszcze 7,1 miliarda euro w ramach kontraktów programowych. Skorzystamy też z pieniędzy z Funduszu Odbudowy i programów krajowych, a prawdopodobnie także z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

– Alokacja przeznaczona na nasz program regionalny (i rządowa metoda jej wyliczenia) jest dla nas satysfakcjonująca. Natomiast pozostaje jeszcze kwestia dwudziestopięcioprocentowej rezerwy programowej.  Tu apelujemy o sprawiedliwy podział, uwzględniający konieczność wyrównywania szans rozwojowych dla takich regionów jak nasz – mówił marszałek Piotr Całbecki w lutym, podczas konsultacji z przedstawicielami rządu w sprawie funduszy europejskich dla Polski na lata 2021-2027.

Pierwsza wersja programu regionalnego województwa kujawsko-pomorskiego powinna być gotowa w kwietniu, konsultacje społeczne dokumentu planujemy na maj. Negocjacje programu z Komisją Europejską odbędą się najprawdopodobniej w trzecim i czwartym kwartale, a KE powinna zaakceptować nasz  program regionalny w grudniu.

Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Posiedzenie Komitetu Monitorującego, 11 marca 2021 r. fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP