PZERiI

PLENARNE POSIEDZENIE
W dniu 19 sierpnia 2019 roku odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Rejonowego PZE,RiI w Nakle n/Not.
Porządek obrad:
1. Odczytanie ostatniego protokołu
2. Propozycje imprez do końca 2019 roku
3. Omówienie „Dnia Seniora”
4. Sprawozdanie finansowe za I półroczne 2019r.
5. Sprawy organizacyjne
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Zarządu Pani Barbara Kunert.
Protokół z zebrania oraz sprawozdanie do wglądu w Biurze Zarządu.