Apel o pomoc

Jak zawsze w myśl hasła „Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać” Zakład Karny w Potulicach odpowiedział na apel z prośbą o pomoc. W ramach akcji #ResortSprawiedliwośćiPomaga przekazaliśmy rękodzieło wykonane przez osadzonych podczas zajęć terapeutycznych

Wspieramy lokalnie. Wszystkie ręce na pokład

Gminny Żłobek Integracyjny ”U Misia” w Łochowie wspólnie z Fundacją AntyRak organizują kiermasz na rzecz Pani Kasi Jagły, wieloletniego pracownika żłobka. Pani Kasia, jak czytamy na stronie fundacji i słyszymy od pracowników placówki, to wesoła, radosna i uśmiechnięta osoba. Zawsze chętna do pracy, bardzo lubiana przez dzieci. Jedenaście lat temu zaczęła się jej walka z czerniakiem, trzykrotnie zakończona pomyślnie. Niestety ponownie nastąpił nawrót choroby. Pani Kasia przeszła bardzo skomplikowaną operację. Potrzebuje wsparcia i pomocy, również tej materialnej, w dalszym leczeniu i rehabilitacji. W związku z takim apelem funkcjonariusze potulickiej jednostki nie mogli pozostać obojętni.

Rękodzieło potrzebne od zaraz

Terapeuci i ich podopieczni z Oddziału Terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo zawsze są gotowi do niesienia pomocy. Z radością zintensyfikowali swoje działania, by przygotować rękodzieło w ramach prowadzonych oddziaływań terapeutycznych, zwłaszcza terapii zajęciowej i zajęć arteterapeutycznych. I tak powstały: witraże oraz prace na szkle, kartki okolicznościowe, świeczki żelowe i parafinowe, wytwory z gipsu. Wytwory te są przemyślane i wykonane z dużą starannością przez osadzonych.

Terapia zajęciowa, arteterapia…to nie tylko malowanie czy ”dłubanie w gipsie”

Głównym celem zajęć jest wyrobienie pozytywnego nastawienia skazanych do pracy i systematyczności, ćwiczenie umiejętności współdziałania i tolerancji dla odmienności, mobilizacja aktywności własnej, odnalezienie i rozwijanie hobby i zainteresowań, rozwijanie podstawowych umiejętności i wiedzy z zakresu techniki, rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych, a także usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wydaje się jednak, że najistotniejszym aspektem zajęć jest uspokojenie osadzonych, wyciszenie, dotarcie do ukrytych mechanizmów i emocji sterujących ich codziennym funkcjonowaniem. A za sprawą udziału osadzonych w różnego rodzaju akcjach charytatywnych mają oni możliwość uczenia się bezinteresownej pomocy dla innych.

Warto pomagać

Podejmowanie działań charytatywnych wpływa pozytywnie na skazanych, uczy ich postaw prospołecznych, kształtuje pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących, wzmacnia postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, wzbudza w nich poczucie empatii. Ponadto współuczestniczenie w sytuacjach pozwalających na aktywne uczestnictwo osadzonych w życiu społeczeństwa, mimo fizycznej bariery jaką jest więzienny mur, wpływa pozytywnie na przebieg procesu resocjalizacji, sprzyja powrotowi do społeczeństwa po zakończeniu kary pozbawienia wolności dzięki kształtowaniu u osadzonych norm społecznych i wartości, których nie mieli możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji.

Życzymy Pani Kasi Jagła powrotu do zdrowia!!!

Cieszymy się, że kolejny raz dzięki powyższej akcji mogliśmy pomóc w propagowaniu udzielania pomocy potrzebującym, a to wszystko w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga

Więcej informacji na temat Pani Kasi Jagła na stronie Fundacji AntyRak:

https://antyrak-fundacja.pl/podopieczny.php?id=7

tekst: kpt. Agnieszka Lewandowska

zdjęcia: mjr Jarosław Nurkiewicz, mjr Sebastian Zieliński, kpt. Agnieszka Lewandowska