Bydgoszcz: Ostatnie prace przed otwarciem Muzeum przy Gdańskiej 4

Dobiega końca realizacja projektu konserwatorskiego i rozbudowy siedziby Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej 4. Gmach ponownie stanie się wizytówką ulicy Gdańskiej już pod koniec 2020 roku. Planowane otwarcie nastąpi w grudniu.

Jak wygląda obecny zakres prac? W części starego budynku w dawnym refektarzu i pomieszczeniach piwnicznych zakończono wykonywanie posadzek i ścian. W pozostałych pomieszczeniach trwa aktualnie układanie płytek oraz montaż sufitów podwieszanych. W budynku, który powstał przy części zabytkowej, układane są posadzki i wykańczane są ściany wewnętrzne. W sali multifunkcyjnej, która mieścić się będzie na pierwszym piętrze, wykonywana jest elewacja. Montowany jest również szklany dach. Cały gmach zyskał już centrale wentylujące, a aktualnie montowany jest system klimatyzacji precyzyjnej oraz wykańczane są pozostałe instalacje wewnętrzne – informuje Damian Burzyński z muzeum.

Muzealny gmach zyska dawną świetność, lecz przede wszystkim stanie się na powrót miejscem spotkania człowieka z historią i sztuką. Zwiedzający będą mogli korzystać z nowej, wielofunkcyjnej  przestrzeni muzealnej. Premierowy program wystawienniczy, kulturowy i edukacyjny w znacznej mierze zostanie poświęcony sztuce współczesnej.

Aktywizacja społeczna zaczyna się w środowisku lokalnym. O tym, co można robić w Muzeum? przy ul. Gdańskiej 4, będzie można dowiedzieć się już wkrótce.

Przypominamy, że obiekt w 2009 roku, z powodu złego stanu technicznego, został zamknięty dla zwiedzających. Od grudnia 2017 roku trwają prace kompleksowego remontu konserwatorskiego oraz rozbudowy zabytkowego budynku, który powstał w XVII w.

Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Natalia Szczerbińska – Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy