Dobiegł końca projekt Towarzystwa Historycznego w Kcyni

Towarzystwo Historyczne w Kcyni zakończyło realizację projektu pn. „Obchody 105 rocznicy Powstania Wielkopolskiego – przeprowadzenie lekcji historii dla mieszkańców Gminy Kcynia”, który współfinansowany był ze środków Powiatu Nakielskiego w ramach otwartego konkursu pn. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 oraz zbrodnia pomorska.

18 lutego 2024 roku uczestnicy wzięli udział w obchodach 105 rocznicy bitwy o pociąg pancerny pod Rynarzewem-Zamościem. Organizatorami wydarzenia było Sołectwo Zamość, Liga Kobiet Polskich w Zamościu i Stowarzyszenie Nasz Zamość.

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. św. Ojca Pio w Zamościu. Następnie uczestnicy przeszli pod pomnik upamiętniający miejsce walk i zwycięstwa Powstańców Wielkopolskich, gdzie członkowie THK wystawili wartę honorową, został odczytany apel poległych, złożono wiązanki i znicze pamięci. Po czym wszyscy udali się do świetlicy wiejskiej w Zamościu, by wysłuchać ciekawej prelekcji dr Kamili Czechowskiej na temat Powstania Wielkopolskiego na terenach dzisiejszej Gminy Szubin, ze szczególnym uwzględnieniem historii zdobycia pociągu pancernego, nazwanego przez powstańców „Danuta”. Sołtys sołectwa Zamość Pan Andrzej Sobkowski przedstawił także kilka krótkich filmów o tematyce powstańczej, a na zakończenie wniesiono tort, którym poczęstowano zaproszonych gości, mieszkańców sołectwa i gminy.

Ta podniosła uroczystość stała się również okazją do przeprowadzenia przez członków Towarzystwa Historycznego w Kcyni lekcji historii, polegającej na przedstawieniu umundurowania i wyposażenia sylwetek powstańców, które zostały zakupione między innymi dzięki dofinansowaniu z Powiatu Nakielskiego.

9 lutego 2024 roku, na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Rynarzewie, członkowie Towarzystwa Historycznego w Kcyni wzięli udział w pięknej uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej 105 rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz muralu autorstwa Pani Moniki Kokocińskiej. Członkowie THK wystawili wartę, oddali salwę honorową oraz uczestniczyli w akademii przygotowanej przez uczniów szkoły. Była to także okazja do przeprowadzenia żywej lekcji historii dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych uczestników uroczystości. Uczniowie oraz zaproszeni goście mogli obejrzeć, dotknąć, a nawet przymierzyć elementy oporządzenia, nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się wystawa kącika medycznego i kancelarii.

2 lutego 2024 roku w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni odbył się pokaz filmu pt. „Płomień Wolności – budzyńska epopeja”. Autorzy filmu, Państwo Hanna i Janusz Danielewicz z Budzynia, w ciekawy sposób przedstawili genezę powstania utworu oraz jego tematykę. Film opowiada o walkach na ziemi budzyńskiej podczas zwycięskiego zrywu w styczniu 1919 roku. Młodzież szkolna oraz dorośli mieszkańcy Kcyni z zainteresowaniem obejrzeli historyczny materiał, po którym mieli okazję zapoznać się z wystawą zbiorów związanych z Powstaniem Wielkopolskim oraz przyjrzenia się sylwetkom Powstańców Wielkopolskich.

Na zakończenie został wyświetlony film autorstwa THK w Kcyni pt. „Noc sylwestrowa” przedstawiającego wydarzenia, jakie miały miejsce na dworcu kolejowym w Kcyni w noc sylwestrową 1918/1919 roku, kiedy to powstańcy wielkopolscy zaatakowali oddział Grenzschutz i zdobyli dworzec przyczyniając się do odzyskania przez miasto Kcynia wolności.

Projekt pn. „Obchody 105 rocznicy Powstania Wielkopolskiego – przeprowadzenie lekcji historii dla mieszkańców Gminy Kcynia” współfinansowany ze środków Powiatu Nakielskiego w ramach otwartych konkursów ofert nr 1-6/2024.

 

 

Materiał: Towarzystwo Historyczne w Kcyni