Dwudniowe zaangażowanie nakielskich Strzelców w ośrodku rekolekcyjnym EDEN

W dniach 18-19 lipca 2020 roku, członkowie nakielskiej Jednostki Strzeleckiej 2073 należącej do Związku Strzeleckiego STRZELEC Józefa Piłsudskiego współorganizowali zajęcia dla uczestników kolonii w Ośrodku rekolekcyjnym EDEN.

Strzelcy zorganizowali następujące punkty tematyczne dla kolonistów:
– strzelnicę pneumatyczną,
– rzutnię granatów (atrap),
– punkt terenoznawstwa,
– ścieżkę minerską,
– szkolenie survivalowe,
– pokaz sprzętu i umundurowania wojskowego z różnych epok.

Dodatkowo po zmroku Strzelcy zostali zaangażowani w pomoc w organizację nocnych zajęć kolonistów. Równolegle sekc. ZS Mateusz Mróz dokonał weryfikacji wyszkolenia dwóch kandydatów na Strzelców JS 2073.

materiał: chor. ZS Sławomir Polaków