Dzisiaj, w wieku 81 lat zmarła prof. Jadwiga Staniszkis, socjolog, publicystka

Dzisiaj, 15 kwietnia 2024 roku po ciężkiej chorobie w wieku 81 lat zmarła Jadwiga Maria Staniszkis, polska socjolog, profesor nauk humanistycznych, od 1992 roku profesor Uniwersytetu Warszawskiego, laureatka Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2004 roku.

Urodziła się 26 kwietnia 1942 roku w Warszawie, w 1965 ukończyła studia w Sekcji Socjologicznej następnie w 1971 obroniła doktorat, zaś w 1978 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. 20 października 1992 otrzymała tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Po ukończeniu studiów pracowała w Instytucie Socjologii UW. Należała do grona młodych asystentów, którzy wspólnie z cenionymi profesorami oraz aktywnymi politycznie studentami (tzw. komandosami) organizowali intelektualne życie polityczne na Uniwersytecie Warszawskim w postaci odbywających się często w warunkach konspiracyjnych spotkań dyskusyjnych i seminariów. W ramach tak zorganizowanego środowiska uczestniczyła w wydarzeniach marcowych w 1968. Za udział w protestach studenckich spotkały ją represje w postaci zwolnienia z pracy na Uniwersytecie i dziewięciomiesięcznego aresztu.

Po zwolnieniu z pracy kontynuowała działalność naukową. Pracę doktorską zaczęła pisać jeszcze w czasie aresztowania, a obroniła ją pracując jako nauczycielka w szkole pielęgniarskiej. Do pracy w Instytucie Socjologii przywrócono ją dopiero w 1981. Wcześniej, w sierpniu 1980 roku została zaproszona przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku do udziału w negocjacjach ze stroną rządową.

Wykładała na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Pracowała w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, zasiadała w Komitecie Socjologii PAN. Wykładała też na wielu uczelniach zagranicznych, m.in. w UCLA, na Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Michigan, a także w Chinach, Japonii i Tajwanie. Była też stypendystką w Wilson Center w Waszyngtonie.

Zajmowała się głównie szeroko pojętą socjologią polityki, a także socjologią ekonomiczną i socjologią organizacji. W sferze jej zainteresowań znajdują się problemy transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej.

Była obserwatorem polskiego życia politycznego. Jej nieraz kontrowersyjne opinie (od wielu lat krytykowała stan przemian i kultury politycznej w Polsce) były komentarzem do bieżących wydarzeń. Jako ekspert pojawia się w radiu, telewizji i prasie.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 25 kwietnia 2024 roku w kościele w Podkowie Leśnej.

 

 

opracował na podstawie Wikipedii Dariusz Wojciechowski