Gmina Więcbork z dofinansowaniem z programu „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”

Dnia 3 kwietnia br. Zastępca Burmistrz Pan Jacek Masztakowski odebrał z rąk Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego promesę w wysokości 54.427,00 zł. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie nawodnienia boiska na terenie Stadionu Miejskiego w Więcborku”

W ramach tego zadania którego łączny koszt opiewa na 108.855,00 zł. będzie wykonana studnia głębinowa do 50m, zainstalowana pompa głębinowa o wydajności 150 l/min, zbiornik hydroforowy, automatyka oraz kompletny system nawadniania.

Jest to pierwszy etap modernizacji Stadionu Miejskiego w Więcborku.

Zadanie to zostanie wykonane jeszcze w tym roku.

 

UM w Więcborku