Inauguracja funduszy europejskich 2021-2027 dla Polski

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył dziś (8 lutego 2023) w uroczystej inauguracji funduszy europejskich dla Polski na lata 2021-2027. Podczas spotkania na Zamku Królewskim w Warszawie symbolicznie wręczone zostały decyzje Komisji Europejskiej zatwierdzające programy krajowe, regionalne i Interreg (Europejskiej Współpracy Terytorialnej).

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej komisarz ds. spójności Elisa Ferreira i komisarz ds. miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit.

Realizacja programów regionalnych, opracowywanych i konsultowanych indywidualnie dla każdego województwa, pochłonie 44% wszystkich pieniędzy europejskich, które otrzyma Polska.

Wartość naszego programu, Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, to 1 836 mln euro. Czytaj Uruchamiamy program regionalny 2021-2027

Głównym akcentem naszego programu są inwestycje wpisujące się w Europejski Zielony Ład, związane przede wszystkim z efektywnością energetyczną i energetyką opartą na źródłach odnawialnych, działaniami na rzecz adaptacji do zmian klimatu i transportem niskoemisyjnym. Na sam tylko niskoemisyjny transport miejski – zakupy taboru, budowa infrastruktury, budowa ścieżek rowerowych i parkingów – przeznaczamy 132 miliony euro, na zieloną energetykę i ochronę środowiska blisko 400 milionów euro.

Prawie pół miliarda euro – najwyższy słupek w schemacie podziału – to pieniądze na szeroko rozumianą politykę społeczną, od wsparcia rynku pracy po edukację i włączenie społeczne. Będziemy je mogli wykorzystać m.in. na mechanizmy wspierania rodzin, wzmocnienie segmentu ekonomii społecznej, włączenie społeczne uchodźców wojennych z Ukrainy, edukację (w tym edukację dorosłych), zdrowotne programy profilaktyczne, wsparcie dla otwierających pierwszy biznes.

Będziemy też mieli do dyspozycji środki na inwestycje w kolej i drogi, w tym obwodnice miast, cyfryzację, innowacje i prace badawczo-wdrożeniowe, a także inwestycje w służbie zdrowia, ale obecnie punkt ciężkości z infrastruktury szpitalnej przenosi się na infrastrukturę ambulatoriów.

Jedną czwartą budżetu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 będą dysponowały lokalne społeczności i lokalne organizacje, od stowarzyszeń samorządowych zarządzających środkami dla obszarów funkcjonalnych największych miast regionu, po działające w gminach lokalne grupy działania.

Nowością jest zasadniczy mechanizm, w myśl którego te środki będą przekazywane – znaczną część (180 mln euro, 10 proc. wartości programu) przekażemy beneficjentom na zasadzie zwrotnych instrumentów finansowych, czyli nisko oprocentowanych lub częściowo umarzanych pożyczek. Będzie to dotyczyło nie tylko firm, ale również na przykład gmin inwestujących w rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii.

Istotną zmianą jest odejście od projektów inwestycyjnych realizowanych w schemacie „zaprojektuj i wybuduj”. Pod uwagę będą brane wyłącznie przedsięwzięcia zapięte na ostatni guzik, ze skompletowaną całą techniczną stroną realizacji.

 

Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Inauguracja funduszy europejskich dla Polski 2021-27 w Warszawie, Nela Gwiazdowska