Inwestycja zakończona. Dzisiaj dokonano odbioru Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku

Dzisiaj, 22 listopada 2019 roku miał miejsce odbiór końcowy inwestycji realizowanej przez Powiat Nakielski pn. Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku”. W ramach powstałego Centrum funkcjonować będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Nakle nad Notecią, Warsztat Terapii Zajęciowej w Nakle nad Notecią oraz Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych i Niesamodzielnych. Zrealizowany budynek jest tak naprawdę inwestycją w człowieka, a ta choć nie przynosi natychmiastowych rezultatów, jak w przypadku przedsięwzięć związanych wyłącznie z infrastrukturą, stanowi o kondycji rozwoju i świadomości społecznej.

Koszt całkowity inwestycji to kwota 6.310.000,00 złotych. Powiat na tę inwestycję otrzymał wsparcie finansowe z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 3.062.412,04 zł., z PFRON w wysokości 250.000,00 zł i dotacji ministra w wysokości 996.012,00 zł. Środki własne Powiatu Nakielskiego to kwota 2.051.575,96 zł.

Otwarcie zostało zaplanowane na 12 grudnia 2019 roku godz. 15:00

tekst i zdjęcia: Zbigniew Kubisz