Jak głosujemy w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 roku

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Głosować można od godz. 7:00 do 21:00. Dwa tygodnie później 21 kwietnia odbędzie się druga tura głosowania, tam gdzie nie wybrano w I turze burmistrza czy wójta. W wyborach samorządowych wyborcy w większości gmin będą mogli oddać cztery głosy; po jednym na radnych: gminy, powiatu i województwa oraz jeden przy wyborze wójta, burmistrza.

W lokalu wyborczym otrzymamy cztery karty do głosowania – na każdej można oddać głos tylko na jedną osobę. Na dole każdej karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania. Wszystkie karty do głosowania będą koloru białego, przy czym nazwiska kandydatów będą wydrukowane na kolorowym tle.

Tam, gdzie wyborcy otrzymają cztery karty do głosowania, nazwiska kandydatów znajdą się na tle: szarym – w wyborach do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców oraz powyżej 20 tys. mieszkańców, żółtym – w wyborach do rad powiatu, niebieskim – w wyborach do sejmików wojewódzkich i różowym w wyborach wójta, burmistrza.

Głos będzie nieważny jeżeli na jednej z kart zaznaczymy więcej kandydatów niż jednego lub nie zaznaczymy nikogo.