Jedyne rondo w Kcyni ma swojego patrona. Jest nim Tadeusz Pietrykowski

Podczas wczorajszej XXV sesji Rady Miejskiej w Kcyni podjęto uchwałę dotyczącą nadania rondu w Kcyni imienia. Radni podjęli uchwałę, na mocy której rondo otrzyma imię Tadeusza Pietrykowksiego. (trzynastu radnych było za). Na przestrzni lat kilka wniosków wpłynęlo do rady w tym temacie. Ostatecznie radni zaakceptowali wniosek Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawcze przy Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego dotyczący nadania rondu w Kcyni imienia Tadeusza Pietrykowskiego. Podczas dzisiejszej sesji podjęto stosowną uchwałę w tej kwestii.

Szerzej o postaci Tadeusza Pietrykowskiego poniżej.

Tadeusz Pietrykowski bohaterem wojny polsko-bolszewickiej

1 września, jak co roku, obchodzimy kolejną rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec  na nasz kraj, wydarzenia które było początkiem hekatomby II wojny światowej. Mimo 81 lat od tragicznego Września, ogrom strat materialnych i przede wszystkim ludzkich  powoduje, że do dziś II wojna światowa jest silnie obecna w świadomości Polaków. Pielęgnujemy groby i miejsca pamięci poświęcone ofiarom, zapalamy znicze, składamy wieńce i kwiaty.

Jednymi z ofiar II wojny światowej byli pochodzący z Kcyni bracia Tadeusz i Wincenty Pietrykowscy, zamordowani przez sowietów po zbrojnej agresji ZSRR dokonanej 17  września 1939 r.

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne przy Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni postanowiło przypomnieć postać Tadeusza Pietrykowskiego biorąc udział w projekcie edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej mającym na celu upamiętnienie bohaterów wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

Tadeusz Pietrykowski to postać wielce zasłużona dla Kcyni. Wychował się w kamienicy przy Rynku, w domu swoich rodziców Franciszki i Anastazji Pietrykowskich. Już jako nastoletni uczeń nakielskiego gimnazjum zaangażował się w działalność nielegalnej niepodległościowej organizacji, Towarzystwa Tomasza Zana. Realizując cele tej organizacji prowadził w Kcyni zajęcia z historii i literatury Polski dla uczniów kcyńskiej pruskiej podstawówki. W czasie Powstania Wielkopolskiego pełnił funkcję komendanta Kcyni i komendanta obozu jeńców niemieckich. W 1920 roku jako z kilkunastu mieszkańców Kcyni bierze udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1922 roku Tadeusz Pietrykowski był jednym z inicjatorów budowy pomnika powstańców wielkopolskich na nowym cmentarzu kcyńskim. W 1928 roku, na zlecenie Magistratu Miasta Kcyni, Tadeusz Pietrykowski opracowuje pierwszą monografię historii miasta pt. „Z przeszłości Kcyni z okazji 666 rocznicy założenia miasta”, będącą do dzisiaj jednym z ważniejszych źródeł wiedzy o przeszłości Kcyni.

Chcąc przywrócić  pamięci mieszkańców Kcyni postać jednego z jej najznamienitszych obywateli SKKT przy Szkole Podstawowej w Kcyni złożyło wniosek do Rady Miejskiej w Kcyni o nadanie rondu w Kcyni imienia Tadeusza Pietrykowskiego.

Urząd Miejski w Kcyni