Kcynia: KGW Młode Łanki szerzy wiedzę proekologiczną

Przy okazji ostatniego czynu społecznego rozdaliśmy najmłodszym uczestnikom książeczki, które powstały w ramach projektu. Mają one na celu szerzenie wiedzy proekologicznej, jak również informacji o możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania.
Koło Gospodyń Wiejskich Młode Łanki ukierunkowane jest na realizację projektów z wielu płaszczyzn, w tym z zakresu ekologii. Ważne jest dla nas nasze otoczenie i przyszłość naszej okolicy. To od nas zależy jak o nią – Naszą Małą Ojczyznę – zadbamy. A dbałość ta to także troska o czyste powietrze. Ważnym elementem tego działania jest m.in. wymiana przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne. W tej książeczce spotkacie się m.in. z takim sformułowaniem jak odnawialne źródła energii, które stanowią przyszłość XXI wieku. Wraz z rodzicami czy dziadkami rozwiązujcie zadania i bawcie się wspaniale, a przy okazji rozmawiajcie i spędzajcie czas ze sobą!
Dorosłym polecamy kontakt z Referatem Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kcyni, w ramach którego funkcjonuje m.in. punkt informacyjny programu Czyste Powietrza. Poza możliwością pozyskania środków z tego programu mamy także gminną dotację. Pomoc otrzymają Państwo w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – ul. Dworcowa 8, 89-240 Kcynia, tel. 52 589 37 20 wew. 301.
Książeczka sfinansowana dzięki dotacji z budżetu Powiatu Nakielskiego w ramach projektu pn. „Wspólnie chcemy dbać o jakość powietrza w Łankowicach” – czytamy w książeczce.
W tym roku realizujemy projekt „Wspólnie chcemy dbać o jakość powietrza w Łankowicach!” dofinansowany ze środków Powiatu Nakielskiego. W tym celu zakupiliśmy osobisty pyłomierz, dzięki któremu monitorujemy stan powietrza w naszej okolicy.
To ważne, by świadomość tego, jaki wpływ ma zanieczyszczone powietrze na nasze zdrowie i życie, ciągle wzrastała.
Normy jakości powietrza są oznaczane w systemie Syngeos kolorami, natychmiast informującymi odbiorców o stanie zanieczyszczenia. Kolor zielony wskazuje na bezpieczny poziom stężenia pyłów zawieszonych. Kolor żółty informuje o podwyższonej normie, zaś czerwony o przekroczonym stanie alarmowym.
Pyłomierz Dust Air jest niewielkim urządzeniem, które w czasie rzeczywistym dokonuje pomiarów i informuje użytkownika o jakości powietrza w danym miejscu, a w odpowiednim momencie alarmuje o konieczności podjęcia działań prewencyjnych. Wykorzystamy go m.in. podczas marszów czy spacerów po naszej okolicy.
„Projekt pn. „ „Wspólnie chcemy dbać o jakość powietrza w Łankowicach!” dofinansowany ze środków Powiatu Nakielskiego w ramach otwartych konkursów ofert nr 6/2024”
Koło Gospodyń Wiejskich Młode Łanki