Kcynia: Kultura pałucka, pszczółkowe wariacje i ogródek sensoryczny. W przedszkolu dzieje się

Stowarzyszenie Marzenie działające przy Przedszkolu Miejskim im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni w  tym roku realizuje łącznie 5 projektów dofinansowanych z budżetu Gminy Kcynia oraz Powiatu Nakielskiego. W ostatnich dniach zakończono jeden z nich.  24 września 2020 r. w dwóch grupach biorących udział w projekcie pn. „Pszczółka Maja – pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego” dofinansowanego ze środków budżetu Gminy Kcynia w ramach konkursu ofert 2/2020 przeprowadzono warsztaty. Dzieci wykonywały z zakupionych z projektu materiałów filcowe pszczółki. Warsztaty poprzedziły zajęcia plastyczne z wykorzystaniem kart pracy z zakupionych również w ramach projektu tablic edukacyjnych pn.”Jak powstaje miód, chleb i cukier?”. Ostatnim elementem były zajęcia plenerowe z wykorzystaniem plansz, które zostały zamontowane w ogrodzie sensorycznym.  W ramach kolejnego projektu, tym razem dofinansowanego ze środków Powiatu Nakielskiego, zakupiono kapelusze i korale pałuckie dla dziecięcej sekcji pałuckiej działającej w przedszkolu. Było to możliwe dzięki przyznanemu dofinansowaniu z Powiatu Nakielskiego na projekt pt. Organizacja II Przeglądu Dziecięcych Zespołów Pałuckich „Bo tutaj są Pałuki”. Ze względu na pandemię niemożliwa jest w tej chwili organizacja przeglądu, ale kulturę pałucką szerzyć można też na inne sposoby.

Jednocześnie trwają prace przy ogródku sensorycznym. Aktualnie z pomocą pracownika Urzędu Miejskiego p. Tomasza Brzezińskiego oraz p. Karola Stępień wymieniane jest ogrodzenie. Dziękujemy za pomoc także p. Burmistrzowi Markowi Szarudze i p. Andrzejce Ćwiklińskiej.
Pomysłodawczynią wspomnianych projektów jest Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Duda-Nowicka.

materiał: Stowarzyszenie Marzenie