Kcynia: Trwa remont świetlicy w Łankowicach

Firma Femina Agnieszka Nowak z Nowej Wsi Wielkiej realizuje gminne zadanie inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łankowicach”. Zadanie obejmuje m.in. przebudowę pomieszczeń sanitarnych, kuchni i spiżarni. Wykonane zostanie ocieplenie budynku oraz nowa elewacja. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Modernizacja świetlicy umożliwi organizację różnego typu imprez, pokazów, spotkań, szkoleń itp. Inwestycja pozytywnie wpłynie na rozwój społeczno – kulturalny.

Zadanie  dofinansowane jest kwotą 202 992,00 zł w ramach Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość robót zgodnie z umową wynosi 401.791,05 złotych brutto.

 

 

Urząd Miejski w Kcyni