Kolejni ochotnicy zasilają szeregi 8.Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

05 kwietnia 2024 roku wczesnym rankiem bramę kompleksu 82 batalionu lekkiej piechoty w Inowrocławiu na 16 najbliższych dni przekroczyło 120 ochotników z czego 49 osób stanowią byli żołnierze. To już 2 wcielenie w tym roku kalendarzowymi i 35 w historii istnienia 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Różnią się płcią, wiekiem, wykonywanym na co dzień zawodem, łączy ich jedno – chcą zgodnie ze słowami wojskowej przysięgi wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej, gotowi za sprawę swojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić oraz zgodnie z Credo Terytorialsa być pomocnym ramieniem dla swojej lokalnej społeczności w obliczu wszelkich zagrożeń oraz kryzysów, począwszy od tych o charakterze klęsk żywiołowych na tych natury militarnej skończywszy. W pierwszym dniu wcielenia przejdą szkolenia z ochrony informacji niejawnych, ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych cyber zagrożeń a także odbędą rozmowę z psychologiem. Wartym podkreślenia jest fakt, że 30 % nowo wcielonych stanowią kobiety, czemu sprzyja łatwość godzenia terytorialnej służby nie tylko z cywilną pracą zawodową, ale także z życiem rodzinnym.
Na uwagę zasługuje fakt, że Wojska Obrony Terytorialnej mają największy wskaźnik feminizacji wśród wszystkich formacji wchodzących w skład Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nowo powołanych do terytorialnej służby wojskowej czeka 16 dni intensywnego szkolenia podstawowego a rezerwistów 8 dni szkolenia wyrównawczego, podczas których zostawią wiele potu na pasie ćwiczeń taktycznych poligonu, ale jedno
z większych wyzwań dla nieobeznanych dotąd z wojskiem uczestników szkolenia podstawowego, będzie stanowiło przestawnie się na porządek dnia panujący w koszarach, a także przyswojenie zasad żołnierskiego zachowania. Uczestnicy szkolenia podstawowego podczas zgrupowania poligonowego zdobędą fundamentalną wojskową wiedzę praktyczną w postaci bezpiecznego oraz efektywnego posługiwania się karabinkiem szturmowym MSBS Grot, zielonej taktyki, wojskowej łączności oraz topografii, medycyny pola walki, a także regulaminów i ceremoniału wojskowego. Na koniec szkolenia przejdą egzamin zwany „pętlą taktyczną”, czyli kilkugodzinny sprawdzian odbywający się w terenie lesistym, weryfikujący praktyczne umiejętności zdobyte podczas trwania całego szkolenia. Jest on zdawany w podziale na sekcje, dlatego kluczowym podczas niego będzie doskonałe zgranie i odpowiednia współpraca egzaminowanych drużyn. Oprócz poziomu przyswojonej wiedzy wojskowej sprawdzian oceni umiejętność pracy zespołowej oraz działania w stresogennych warunkach. Nagrodą za ten poniesiony wysiłek dla uczestników szkolenia podstawowego będzie dostąpienie złożenia przysięgi wojskowej i tym samym oficjalnie stanie się częścią Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie nowi żołnierze Obrony Terytorialnej będą szlifować swoje żołnierskie rzemiosło w ramach obowiązkowych comiesięcznych weekendowych szkoleń rotacyjnych pododdziałów, do których zostali przydzieleni
oraz corocznych 14 dniowych zgrupowań poligonowych, a także podczas rozmaitych szkoleń specjalistycznych, także tych z pozostałymi służbami mundurowymi, by wspólnie wypracować jak najlepsze modele działań na rzecz bezpieczeństwa w obrębie Stałego Rejonu Odpowiedzialności Brygady, który stanowi obszar województwa kujawsko-pomorskiego, zaś osoby dysponujące większą ilością czasu, będą mogły w miarę zapotrzebowania swoich przełożonych wesprzeć różnorodną codzienną działalność swoich pododdziałów.

 

 

Zespół Prasowy 8.K-PBOT.