Liczba ubezpieczonych cudzoziemców stale rośnie

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w ZUS-ie wzrosła w ciągu roku o 65 tys. Na koniec marca br. wynosiła 1 mln 138 tys. osób. Największą grupę wśród obcokrajowców stanowią obywatele zza wschodniej granicy, czyli Ukraińcy, Białorusini i Gruzini. 

Porównując statystyki z marca 2023 r. do marca 2024 r., możemy zauważyć wzrost liczby cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych o 6 proc., a w województwie kujawsko-pomorskim aż o 10,5 proc. Na koniec marca do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ZUS-ie zgłoszonych było 1 mln 138 tys. obcokrajowców, w regionie niemal 40,5 tys. – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Od wielu lat największą grupę wśród pracujących obcokrajowców w naszym kraju stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec marca br.  było ich ponad 762 tys., w regionie ponad 28 tys.
Drugą liczną grupą cudzoziemców przyjeżdżających do Polskisą obywatele Białorusi. Na koniec marca br.  liczba Białorusinów zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych wyniosła niemal 131,9 tys.
To o 13,7 proc. więcej niż w marcu ubiegłego roku. Także w województwie kujawsko-pomorskim wzrosła liczba obywateli Białorusi z 2,3 tys. do 3 tys.

W naszym kraju dość silną reprezentację wśród osób podlegających ubezpieczeniom społecznym stanowią także Gruzini. Legalne zatrudnienie podjęło ponad 26 tys. obywateli tego państwa.
W regionie jest ich obecnie 834, od marca 2023 r.  ubyło ich o 6,2 proc.  Na Kujawach i Pomorzu trzecią najliczniejszą grupę wśród obcokrajowców pracujących i odprowadzających składki do ZUS-u stanowią obywatele Indii, których jest 938, przybyło ich o 165 osób. Ponadto w regionie można zaobserwować niemal trzykrotny wzrost ubezpieczonych z Chin (o 130 osób).  W stosunku do marca ubiegłego roku przybyło nam też ubezpieczonych m.in. z Wietnamu (o 199 osób) i Rumunii (o 97 osób).

Większość cudzoziemców, bo aż 59 proc., którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym, to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Pozostali albo założyli własną firmę, albo pracują na umowach zleceniach czy też na podstawie innych umów, od których istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.W kujawsko-pomorskim obcokrajowcy nie tylko podejmują pracę, ale też sami zakładają firmy, tworząc miejsca pracy. W regionie na prowadzenie działalności gospodarczej zdecydowało się 1,9 tys. cudzoziemców. Do najbardziej przedsiębiorczych należą przedstawiciele Ukrainy – 884 prowadzi własny biznes.

 

 

Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim