Łobżenica: Postępowanie na roboty budowlane w obiektach oświatowych

W dniu 15 kwietnia 2024 roku opublikowano postępowanie na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski dla zadania pn. „Utworzenie żłobka publicznego w Łobżenicy” oraz „Adaptacja części budynku szkolnego zlokalizowanego na działce nr 611 w Łobżenicy (tzw. pawilon) w celu dostosowania do potrzeb wychowania przedszkolnego”.
Roboty budowlane polegać będą na rozbudowie i przebudowie budynku szkolnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części istniejącego budynku szkolnego – pomieszczeń parteru na cele żłobka publicznego oraz pomieszczeń piętra na cele przedszkola.
W żłobku przewidziano jedną salę dla 28 dzieci wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Ponadto, pomieszczenie leżakowni, stołówki połączonej z funkcją zajęciową, zaplecze kuchenne, zaplecze higieniczno-sanitarne, socjalne, część techniczną jak i dodatkowe pomieszczenie biurowe. Żłobek zostanie w pełni wyposażony oraz zakupione zostaną niezbędne pomoce dydaktyczne.
Inwestycja dofinansowana jest ze środków Programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029. Kwota uzyskanego dofinansowania to 1 139 614,03 złotych.
Otwarcie ofert zaplanowane jest na 30 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00.
Urząd Miejski w Łobżenicy