Łobżenica: Postępują prace przy Berlinkach!

Kontynuowana jest budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej oświetlenia drogowego i kanału technologicznego.
Ponadto, rozpoczęto prace związane z korytowaniem i profilowaniem podłoża pod warstwę konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wbudowywanie krawężników drogowych stanowiących krawędź jezdni.
fot. Grzegorz Zięba/ Serce Krajny
Karolina Graj – UM w Łobżenicy