LXX sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku

Wczoraj, 18 września 2023 roku odbyła się LXX sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku, której przewodniczył Roman Łuka. Radni zajeli się m. in. przyjęciem Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Auguścin na lata 2022-2026.

Omówiono również zmiany w budżecie Gminy na rok 2023 oraz zmianą uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2023-2034.

 

źródło: Urząd Miejski w Wyrzysku