Mrocza: Gminne obchody 84. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 14. rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

15 kwietnia 2024 roku na Cmentarzu Parafialnym w Mroczy odbyły się Gminne uroczystości 84. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 14. rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Na uroczystość, którą poprowadził mjr rez. Jarosław Odrobiński, przybyły liczne delegacje, Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Mroczy – ks. dziekan Wojciech Cierniak oraz poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz odczytaniu listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, delegacje:

– władz samorządowych Gminy Mrocza: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza – Jarosław Okonek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy – Łukasz Piotrowski oraz Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza – Renata Jesionowska-Zawieja;

– Towarzystwa  Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło im. ppor. Franciszka Borzycha w Mroczy: Prezes – Maria Nowacka, Członek – Marian Dąbrowski;

– Osiedla Jedynka w Mroczy: Przewodniczący Zarządu Osiedla – Andrzej Skowronek wraz z mieszkańcami: Danutą Oszczak oraz Stanisławem Paradowskim;

– Osiedla Stare Miasto w Mroczy: Przewodnicząca Zarządu Osiedla – Renata Bolka;

– Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy: Dyrektor – Małgorzata Papała;

– Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mroczy: Kierownik WTZ – Monika Wołowicz, Oliwia Adamczyk – Danielewska, Monika Kopicka oraz Paweł Żerdziński – uczestnik;

– Technikum Mundurowego w Mroczy: Dyrektor – Maria Jolanta Miller oraz nauczyciel – Katarzyna Tomasz;

– Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy: Wicedyrektor – Agata Dziamecka oraz nauczyciel – Patrycja Dzieszka;

– Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy – Gabriela Trzeciakowska,

złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze pod tablicami memoratywnymi: tablicą pamiątkową poświęconą mjr Bronisławowi Stojaczykowi oraz kpt. Wacławowi Lenckowskiemu, dwóm oficerom Wojska Polskiego urodzonym w Mroczy i zamordowanym wiosną 1940 roku w Katyniu  oraz tablicą upamiętniającą pamięć 96 ofiar katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem.

Wartę honorową przy tablicach pełnili w tym dniu uczniowie Technikum Mundurowego w Mroczy: Arkadiusz Oleksy, Bartosz Muszyński, Daniel Woźniak, Karolina Maison oraz Monika Dobosz.

Uroczystość zakończono odtworzeniem utworów: „Cisza” oraz „Ostatni list”.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości oraz uczestnikom – serdecznie dziękujemy.

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy