Największa na świecie szopka z zapałek gotowa!!!

Największa szopka bożonarodzeniowa z zapałek na świecie jest już gotowa. Pan Przemysław Kozłowski zużył ponad 266 tysięcy zapałek. Praca nad szopką trwała 10 miesięcy – 10 miesięcy ciężkiej pracy. Szopka jest wysoka na ponad 1,5 metra i długa na prawie 3 metry. Robi wrażenie!!!

Przemysław Magdalena Kozłowscy gratulacje!!!

źródło: Urząd Gminy Sicienko