Nowoczesna karetka dla szpitala w Więcborku

Dnia 18 września 2019r. Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski uczestniczył w spotkaniu,  podczas którego podpisana została umowa o dofinansowaniu wymiany karetki dla Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego w Więcborku.

W ramach “Programu wymiany ambulansów” realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia Wiceminister resortu zdrowia Pan Janusz Cieszyński podpisał umowę o dofinansowanie wymiany karetki z Prezes Zarządu NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku Panią Marią Kiełbasińską.

Dzięki rekomendacjom Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza przedstawionym Ministrowi Zdrowia więcborski szpital będzie mógł wymienić wysłużoną 9-letnią karetkę na nowoczesny pojazd przystosowany do funkcjonowania w systemie ratownictwa medycznego.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Poseł na Sejm RP Pan Łukasz Schreiber, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, Starosta Sępoleński Pan Jarosław Tadych, Wicestarosta Sępoleński Pan Andrzej Matach, Skarbnik Starostwa Sępoleńskiego Pan Władysław Rembelski, Przewodniczący Rady Powiatu Sępoleńskiego Pan Marek Chart, Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski, koordynator szpitala Pionu Organizacyjno – Administracyjnego Pani Ewa Dorosz, Chirurg Pan Ryszard Górski.

Katarzyna Włodarczak – UM Więcbork