Od jutra stacjonarne zajęcia w WTZ, ŚDS i Dziennych Domach Pobytu Seniorów

385

Decyzją z dnia 26 października 2020 roku skierowaną do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wszystkich starostów, prezydentów, wójtów, burmistrzów gmin i miast z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski polecił czasowo zawiesić od dnia 27 października 2020 roku do odwołania działalność w środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach i klubach seniorów, klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztatach terapii zajęciowej.

Mając na uwadze dobro uczestników ww. jednostek, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 25 lutego 2021 roku uchylił swoją wcześniejszą decyzję z dnia 26 października 2020 roku z dniem 1 marca 2021 roku.

Mając na uwadze powyższe od poniedziałku uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie powiatu nakielskiego, Środowiskowego Domu Samopomocy w Paterku oraz Dziennego Domu Pobytu Seniora w Paterku wracają do zajęć stacjonarnych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

opracował: Zbigniew Kubisz

zdjęcie wyróżniające: Siedziba WTZ, ŚDS, Dziennego Domu Pobytu Seniora w Paterku – Zbigniew Kubisz