Pierwszy dzień Trafionych Ferii na terenie Zespołu Szkół w Szubinie

W zajęciach prowadzonych przez opiekunów: Izabellę Bodnar, Witolda Błasiaka, Piotra Jamróg i Leszka Jaśkowiaka, wzięło udział 15 uczniów klas VIII z regionu oraz kadetów 45 kadetów oddziałów przygotowania wojskowego.

Wsparcia udzielili kadeci: klasa III OPW Hubert Gwitt, klasa II OPW: Julia Maras, Agata Kaizer, Julia Janke, Roksana Habera, Amelia Sierzchuła, Marek Jaśkowiak, Błażej Chełminiak, Antonio Głowacki, Mikołaj Baczyński, Bartek Moraczewski. klasa II TEW: Kinga Nowacka, Bartek Baran, Laura Smolińska, Zuzanna Tyda, Emilian Obruszkiewicz klasa I OWA: Dominika Wawrzon, Wiktoria Gwizdek, Wiktoria Lewandowska, Wiktor Lewandowski, Tymoteusz Szymanowski, Przemysław Boruch, Rejment Aleksander, Maćkowski Marcel, Kreskowiak Mikołaj, Oskar Guzik, Pola Nadachewicz, Julia Aleksandrzak klasa I OWB Antonina Tyda, Szymon Łuczak, Gabriela Kubiak, Milena Kuczak, Martyna Kamińska, Filip Brzykcy, Oliwia Przybyła.

W ramach pierwszej pomocy każdy uczestnik wykonał obrót poszkodowanego z brzucha na plecy, sprawdził parametry życiowe i ułożył poszkodowanego w pozycji bocznej.

Można było uczestniczyć w zajęciach z musztry wojskowej. Każdy chętny po przeszkoleniu mógł stać się dowódcą drużyny i przez chwilę sprawdzić się w roli instruktora musztry.

Dodatkową atrakcją było spotkanie z przedstawicielami partnerskiej jednostki wojskowej 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialne z Bydgoszczy z panią porucznik Julią Rozworowską, rzecznikiem 8. KP BOT oraz przedstawicielami 82 Batalionu Lekkiej Piechoty w Inowrocławiu, którzy przybliżyli uczestnikom dzisiejszych zajęć możliwości realizacji się w zawodzie żołnierza, omawiając zalety wynikające z podjęcia służby wojskowej w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zapraszamy serdecznie na kolejne dni zabaw feryjnych na obiektach Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie. We wtorek spotkanie z przedstawicielami Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz funkcjonariuszami Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Potulicach. W środę wyjątkowe spotkania na strzelnicach szkolnych: pneumatycznej i wirtualnej, rozpoczęcie rywalizacji w grupach feryjnych, która będzie trwała do czwartku. W czwartek spotkanie z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji z Bydgoszczy, samochody historyczne zaprezentuje  KSSK GWARD oddział Szubin, a na piątek – ostatni dzień ferii – zaplanowano:

– trening samoobrony z braćmi z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Solca Kujawskiego;

–  wystawę broni sportowej i kolekcjonerskiej;

– spotkanie z reprezentantami Stowarzyszenia Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej oraz podsumowanie rywalizacji i wręczenie upominków.

Przez cały czas trwania „ferii” udostępniamy do zwiedzania wystawę „141 lat Fajansu z Włocławka” przedstawiającą bogate zbiory pasjonata i nauczyciela szkoły Witolda Błasiaka.

TRAFIONE FERIE swoim patronatem ponownie objął Starosta Powiatu Nakielskiego Pan Tadeusz Sobol.

Zapraszamy w godzinach 10:00-14:00. Działania prowadzone są na terenie Zespołu Szkół.

 

 

Alicja Jaśkowiak dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie