Podsumowanie kadencji Rady Miejskiej w Szubinie

To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść…

Słowami tej piosenki Elektrycznych Gitar zakończyła się LXX sesja Rady Miejskiej w Szubinie. To był czas podziękowań, refleksji oraz podsumowania pracy radnych Rady Miejskiej w Szubinie.

W mijającej kadencji Rady Miejskiej na 21 radnych mandat sprawowało 7 kobiet oraz 14 mężczyzn. Pierwszy raz w historii samorządu Gminy Szubin funkcję Przewodniczącej Rady pełniła kobieta Anna Kijowska.

Przez lata 2018-2024 radni Rady Miejskiej w Szubinie spotkali się na 70 sesjach zwyczajnych, podejmując 669 uchwał oraz składając 360 interpelacji i wniosków. W tej kadencji, pomimo wyzwań związanych z pandemią Covid-19, odbyło się łącznie 319 posiedzeń komisji. To ogromna praca, która miała bezpośredni wpływ na rozwój naszej gminy.

Szczególne podziękowania podczas sesji otrzymał radny Remigiusz Kasprzak, który swą służbę dla społeczności pełnił nieprzerwanie od 1990 roku z oddaniem i zaangażowaniem, piastując istotne funkcje zarówno na poziomie powiatowym, jak i gminnym.

Przewodnicząca Rady Anna Kijowska w ostatnim przemówieniu podziękowała wszystkim radnym za współpracę i zaangażowanie, życząc powodzenia w wyborach samorządowych tym, którzy zdecydowali się na ponowne ubieganie o mandat radnego.

 

Urząd Miejski w Szubinie