Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego – bieżąca sytuacja w rolnictwie w województwie kujawsko-pomorskim

W Urzędzie Wojewódzkim na zaproszenie Wojewody Michała Sztybla odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące bieżącej sytuacji w rolnictwie w województwie kujawsko-pomorskim.

Temat rolników jest tematem ogólnopolskim. Poprosiłem o spotkanie w tej formie, ponieważ w naszym województwie jest od bardzo zintensyfikowany. Na naszym terenie odbywa się najwięcej zgromadzeń w skali kraju, z pominięciem punktów granicznych. Jako Wojewodowie zobowiązaliśmy się także do prowadzenia bieżących analiz w kontekście tematu potencjalnego, nielegalnego handlu towarami zakazanymi do sprowadzania do Polski m.in. z Ukrainy – mówił Wojewoda.

W trakcie dyskusji poruszono trudną sytuację związaną z protestami rolniczymi. Wojewoda podkreślił, że rolnictwo w naszym województwie odgrywa bardzo znaczącą rolę, a dodatkowo kujawsko-pomorskie jest punktem tranzytowym. Apelował o mobilizację służb i intensyfikację działań wobec podmiotów, których prawidłowe funkcjonowanie na rynku budzi podejrzenie.

Zespół Zarządzania Kryzysowego skupił się na możliwościach prowadzenia interwencji w przypadku zgłaszanych potrzeb kontroli, związanych m.in. z transportem, możliwościami dopuszczania towarów do obrotu, czy kontrolą jakościową. Wicewojewoda Piotr Hemmerling nawiązał do kwestii zboża paszowego oraz miodu, jako towarów często wymienianych przez rolników, jako problematycznych
w odniesieniu do bieżącej sytuacji na rynku.

Istotną kwestią, było przedstawienie monitorowania przez Krajową Administrację Skarbową drogowego i kolejowego przewozu tzw. „towarów wrażliwych”, które odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego SENT. W systemie SENT monitorowany jest przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski, przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski oraz przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski. Podczas spotkania przedstawiono procedury współpracy pomiędzy służbami na poziomie prowadzonych kontroli i zgłoszeń związanych bezpośrednio z monitorowanym obszarem.

Wojewoda Michał Sztybel zaapelował do przedstawicieli służb o regularne sprawozdania z działalności w kontekście omawianych zagadnień. Dodatkowo zadeklarował możliwość wsparcia budżetowego z rezerw Wojewody na prowadzenie ewentualnych, koniecznych zintensyfikowanych działań, aby skutecznie przeciwdziałać wyzwaniom, jakie mogą wyniknąć z obecnej sytuacji w rolnictwie.

Na zakończenie Wojewoda zobowiązał wszystkie państwowe służby do podjęcia oraz kontynuacji działań kontrolnych w firmach, w których może dochodzić do omijania i łamania przepisów prawa dotyczącego obrotu towarami pochodzącymi z Ukrainy.

 

 

Natalia Szczerbińska Rzecznik Prasowy Biuro Wojewody Kujawsko-Pomorskiego