Potulice: XVIII Edycja Konkursu Historycznego pt. „Człowiek człowiekowi taki los zgotował”

Każdego roku w miesiącu poświęconym pamięci narodowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym „Dzieci Potulic” w Potulicach organizowany jest konkurs historyczny mający na celu zainteresowanie historią obozu w Potulicach oraz krzewienie patriotyzmu wśród młodego pokolenia. Konkurs odbył się 12 kwietnia 2024r. i polegał na rozwiązaniu testu. Wręczenie nagród nastąpiło tego samego dnia.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce – Ksawery Białecki – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ślesinie

I miejsce – Inga Piotrowska – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Potulicach

II miejsce – Karolina Idzik – Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Nakle nad Not.

III miejsce – Zofia Barwik – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Potulicach

Wyróżnienia:

Filip Hojka – Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ślesinie

Jakub Tomaszewski – Zespół Szkolno- Przedszkolny we Występie

Karol Świerczek – Zespół Szkolno- Przedszkolny we Występie

Zwycięzcom gratulujemy !

Nagrody w postaci książek i gier ufundował Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy.

Wydarzenie   uświetniło spotkanie młodzieży z byłym więźniem obozu w Potulicach, Panem Jerzym Krzemińskim- Prezesem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych , który przybliżył wiedzę o obozie i podzielili się bolesnymi wspomnieniami z czasów II wojny światowej. Po rozdaniu nagród jak każdego roku udaliśmy się wraz z uczestnikami konkursu pod obelisk upamiętniający ofiary obozu , pod którym zapalono znicz i wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Dziękujemy nauczycielom historii, którzy przygotowali młodzież do konkursu.

 

 

M. Schulz- Krainska