Powszechny Spis Rolny 2020

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy informuje, że w dniach 1 września -30 listopada br. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2020.

Powszechny Spis Rolny 2020 to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Wyniki spisu rolnego są źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

– osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych)

– osób prawnych

– jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej

Formularz spisowy podzielony jest na 11 działów: 

Dział I – użytkowanie gruntów

Dział II – powierzchnia zasiewów

Dział III- zwierzęta gospodarskie

Dział IV – nawożenie

Dział V – ochrona roślin

Dział VI- budynki gospodarskie

Dział VII – ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze

Dział VIII – działalność gospodarcza

Dział IX – struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego

Dział X – aktywność ekonomiczna

Dział XI – chów i hodowla ryb

Jednak nie wszystkie działy czy pytania będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego.

Więcej informacji na stronie: www.spisrolny.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny