Rok akademicki 2023/2024 UTW w Kcyni rozpoczęty

Pierwsze spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się wczoraj, 6 listopada 2023 roku, w świeżo wyremontowanej siedzibie GCKiB w Kcyni. Współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury im. Klary Prillowej w Kcyni nawiązała się w 2012 roku. W roku akademickim 2023/2024 studiowało będzie 52 studentów (49 stałych plus 3 nowych).

Uroczystego powitania przybyłych studentów dokonała dyrektor Centrum p. Ilona Kurdelska. Głos zabrał m.in. przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni p. Jan Kurant oraz starościna p. Janina Paszkiewicz.

Pierwszy wykład zatytułowany został „Mikołaj Kopernik człowiek Renesansu”, co związane jest z ogłoszeniem przez Senat RP roku 2023 rokiem Mikołaja Kopernika. Poprowadził go rektor WSG prof. Marek Chamot.

 

źródło: UM w Kcyni