Spotkanie ze strażakami w szkole w Sipiorach

Tuż przed świętami Szkołę Podstawową im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach odwiedzili strażacy z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 2 w Szubinie, bryg. Mariusz Mantych- dowódca JRG, ratownik medyczny- mł. aspirant Bartosz Andrzejewski i mł. ogniomistrz Dawid Janicki.

Podczas spotkania w ramach kampanii społecznych realizowanych przez Państwową Straż Pożarną: „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”, uczniowie zgłębili swoją wiedzę w zakresie bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach oraz bezpieczeństwa pożarowego. W trakcie spotkania strażacy zwrócili szczególną uwagę na zagrożenia związane z okresem zimowym, m. in. ryzyko pojawienia się tlenku węgla, prezentując zasadę działania czujek dymu i tlenku węgla, a także ryzyko zabaw na zamarzniętych akwenach. Przekazali cenne wskazówki, jak bezpiecznie zachować się w czasie wypadku, czy pożaru. Strażacy  zaapelowali do zdrowego rozsądku słuchaczy, aby podczas beztroskiej zabawy nie zapominali o bezpieczeństwie swoim oraz innych.

Następnie odbył się pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu strażaków. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedmedycznej – oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceną poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy, podstawami podtrzymywania życia do czasu przybycia karetki pogotowia ratunkowego. Po prezentacji chętni uczniowie mogli przećwiczyć wykonywanie czynności ratunkowych pod czujnym okiem naszych gości.

Przedstawione wyżej działania przyczynią się niewątpliwie do wzrostu odpowiedzialności uczniów za własne bezpieczeństwo i pomogą im zareagować właściwie w niebezpiecznych sytuacjach jakie mogą ich spotkać w życiu codziennym.

Na zakończenie pani dyrektor Iwona Musiał podziękowała zaproszonym do współpracy strażakom za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa oraz wspieranie inicjatyw placówki w tym zakresie. Natomiast dowódca JRG przekazał kalendarz strażacki na 2020 rok oraz zachęcał uczniów do udziału w konkursach.

materiał: Szkoła Podstawowa w Sipiorach