Starosta Nakielski zaprasza osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na……

Starosta Nakielski

zaprasza

osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

O przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się niepełnosprawna osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle nad Notecią, lub Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Szubinie, która:

  • nie korzystała ze środków PFRON lub z innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej,
  • nie prowadziła działalności gospodarczej lub rolniczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
  • nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON, podatków i innych danin publicznych,
  • nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Zgodnie z Uchwałą nr XIX/153/2020 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2020 na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej przewidziano jedną dotację w maksymalnej wysokości 44.000,00 zł.

Termin składania wniosków upływa 7 września 2019 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, ODBIÓR I SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, p. 312, tel. 52 386 76 23, 52 386 76 10

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią Filia w Szubinie, ul. Sportowa 7.

Przemysław Ulatowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią