Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej „TWÓJ PRZYJACIEL”, Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nakle nad Notecią, Nakielski Ośrodek Kultury im. Z. Kornaszewskiego zapraszają gorąco do wspólnej zabawy.

2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Dzień ten ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej na temat autyzmu, a także przeciwstawienia się dyskryminacji oraz stereotypom dotyczących osób dotkniętych tym zaburzeniem. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej „TWÓJ PRZYJACIEL” we współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Nakle nad Notecią oraz z Nakielskim Ośrodkiem Kultury zorganizować pragnie na nakielskim rynku spotkanie integracyjne, aby okazać pomoc, a także wyrazić swoje wsparcie dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

W związku z tym zapraszamy grupy przedszkolne, klasy, całe rodziny do wykonania warkocza, który jest symbolem jedności, tolerancji, szacunku, a jednocześnie łączenia różnych zachowań. Pracę wykonaną z dowolnych materiałów prosimy przynieść na nakielski rynek 2 kwietnia. To tam o godz. 12.00 spotkamy się, aby podczas wspólnej zabawy i świętowania połączyć wszystkie warkocze w jeden długi „łańcuch” przyjaźni i solidarności z osobami autystycznymi oraz ich rodzinami. Ponadto zachęcamy do przygotowania dzieci, które chciałby swoim tańcem czy śpiewem uświetnić nasze spotkanie. Tematyka występu dowolna. Bądźcie tego dnia z nami na rynku.

Chęć wykonania pracy oraz swoją obecność podczas spotkania integracyjnego na nakielskim rynku prosimy potwierdzić w sekretariacie Nakielskiego Ośrodka Kultury (nr 52386 08 62) do 27 marca.

Organizatorzy