Teren grodziska wczesnośredniowiecznego w Grocholinie przejęty przez gminę Kcynia

Wczoraj wizyta na terenie grodziska wczesnośredniowiecznego. Na  południe od Grocholina zachowało się wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate typu dolinnego, o wale wysokości 3 metrów i średnicy wewnętrznej kotlinki 30 metrów.  Grodzisko widoczne w nizinnym terenie. Według niektórych historyków ów gród obronny był być może prapoczątkiem Kcyni. Są przypuszczenia, że osada rozwinięta wokół tego grodziska została potem przeniesiona na miejsce dzisiejszej Kcyni.

Staraniem Gminy nieruchomość o powierzchni 1,0026 ha została przekazana aktem notarialny w dniu 28 marca 2024 r. przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Kcynia na cele związane z realizacją przedsięwzięć służących wykonaniu zadań własnych w zakresie: kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Czeka nas sporo pracy, by udostępnić ten zabytek do zwiedzania jednocześnie zachowując jego walory. Grodzisko jako stanowisko archeologiczne podlega ochronie. Pracy będzie wiele przede wszystkim z uwagi na fakt, że w chwili obecnej nie ma bezpośredniego dojścia. Wspólnymi siłami angażując lokalne stowarzyszenia, szkoły i pasjonatów chcemy przygotować teren do możliwości jego zwiedzania – mówią urzędnicy.
W ostatnich latach przywróciliśmy – dzięki współpracy z Towarzystwo Historyczne w Kcyni – możliwość zwiedzania schronów z okresu II wojny światowej znajdujących się w rejonie Dobieszewka. Powstało nowe oznakowanie, tablice, ale przede wszystkim oczyszczono i odtworzono dojście do schronów.

W wczorajszej wizycie w terenie wzięli udział przedstawiciele Urzędu – Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami oraz Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miejskiego oraz Stowarzyszenia Aktywna Kcynia, które chce się zaangażować w turystyczno-edukacyjne wykorzystanie tego terenu.
Sąsiedztwo m.in. Rezerwatu Grocholin czyni to miejsce bardzo atrakcyjnym, które może stać się w przyszłości częścią np. trasy pieszo-rowerowej.

 

Urząd Miejski w Kcyni