Uwaga! Mija ważny termin dla branży kulturalnej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że do 15 marca przedsiębiorcy z branży kulturalnej mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Dotyczy to: twórców, artystów, architektów, obiektów kulturalnych, przedsiębiorców prowadzących działalność związaną
z produkcją, dystrybucją i projekcją filmów,firm świadczących usługi edukacyjne na rzecz muzeów oraz płatników składek prowadzących tzw. muzea prywatne wpisane do ministerialnego wykazu.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest m.in. spadek przychodu z tej działalności, o co najmniej 75 proc. Należy porównać pierwszy miesiąc objęty wnioskiem o zwolnienie z tym samym miesiącem roku 2019.Prowadzący działalność musiał też być zgłoszony, jako płatnik w ZUS do 30 czerwca 2020 r. i złożyć w terminie deklaracje rozliczeniowe, najpóźniej do 31 października 2020 r. (chyba że przedsiębiorca był zwolniony z obowiązku ich składania) – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedsiębiorca, który opłacił składki, po ich umorzeniu będzie mógł otrzymać zwrot nadpłaty, lub pokryć nią kolejne składki.

Wniosek o umorzenie składek za lipiec, sierpień i wrzesień można złożyć do 15 marca przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Muzea i firmy świadczące usługi edukacyjne na rzecz muzeów powinny skorzystać z wniosku o symbolu RDZ-M. Pozostali wypełniają wniosek RDZ-B – wyjaśnia rzeczniczka.

Szczegółowe informacje o wsparciu są na stronie www.zus.pl.

Krystyna Michałek Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego