W Brukseli o interesach naszych rolników

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczy dziś (19 września 2023 roku) w Brukseli w zorganizowanej przez Europejska Partię Ludową konferencji na temat przyszłości europejskiego rolnictwa, w której biorą też udział przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz odpowiedzialni za rolnictwo ministrowie w rządach Czech, Szwecji, Austrii i Grecji, a także członkowie Parlamentu Europejskiego i przedstawiciele środowisk rolniczych.

Marszałek Piotr Całbecki został zaproszony do debaty, która dotyczy m.in. przyszłości europejskiej wspólnej polityki rolnej, jako członek Europejskiego Komitetu Regionów (KR) i znawca problematyki rolnictwa i produkcji żywności. Dla KR przygotował (jako sprawozdawca) opinię na temat bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia odporności systemów żywnościowych naszego kontynentu, która jest oficjalnym stanowiskiem tego gremium. Wielokrotnie zabierał w tej sprawie głos, opowiadając się za zrównoważonym rozwojem uwzględniającym kwestie ochrony środowiska, za zachowaniem bioróżnorodności i wzmocnieniem rolnictwa ekologicznego, za wzmocnieniem i promocją lokalnych systemów żywnościowych oraz przeciw nadmiernej chemizacji rolnictwa.

Realizacja tych postulatów przez Radę Europejską i Komisję Europejską jest szansą dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa.

Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

fot. Mieszko Matusiak/UMWKP