Współpraca Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu z Kołem Łowieckim nr 22 „Łoś”Potulice

W ramach podpisanej 16 IX 2019r. umowy z Kołem Łowieckim nr 22 „Łoś” Potulice należącym do Polskiego Związku Łowieckiego reprezentowanym przez koordynatora do współpracy z młodzieżą Bogusława Zadłużnego a Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu uczniowie technikum weterynarii zwiedzili Muzeum Łowiectwa w Turzynie. Wiedzę myśliwską zgłębiali dzięki prelekcji wygłoszonej przez pana Andrzeja Morawskiego. Dodatkową atrakcją były zajęcia w Stajni Turzyn przeprowadzoną przez pana Krzysztofa Połczyńskiego – wieloletniego jeźdźca i zawodnika w Zawodach Regionalnych i Towarzyskich w skokach przez przeszkody. Wycieczka zakończyła się wspólnym pieczeniem kiełbasek oraz słodkim poczęstunkiem.

Agnieszka Krusik