Zakończenie kadencji 2018-2024 Rady Miejskiej w Łobżenicy

W dniu 3 kwietnia 2024 roku odbyło się uroczyste zakończenie VIII kadencji Rady Miejskiej w Łobżenicy, która trwała ponad 5 lat. Spotkanie to było okazją do podsumowań, podziękowań i pożegnań.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łobżenicy Antoni Kapeja oraz Burmistrz Łobżenicy Piotr Łosoś dziękowali radnym oraz wszystkim zaproszonym gościom za pełną zaangażowania służbę oraz wszelkie inicjatywy mające na celu rozwój Gminy Łobżenica.
Następnie wręczono radnym listy z podziękowaniem za pełnienie mandatów oraz okolicznościowe pamiątki. Słowa podziękowania skierowano również do pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.
źródło: UM w Łobżenicy