Zarządu Koła Łowieckiego nr 10 „Jeleń” zawiadamia o polowaniu

Zarząd Koła Łowieckiego nr 10 „Jeleń” w Bydgoszczy z siedzibą w Rościminie zawiadamia, że w dniach 29.07.2021-05.08.2021 planowane jest zorganizowanie polowania dewizowego na sarny, rogacze, dziki i drapieżniki dla myśliwych zagranicznych w obwodzie łowieckim 109. Planowana liczba uczestników – 5 osób.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 10