Zebranie sołeckie w Liszkówku

Dnia 27 lutego 2020 r. o godzinie 18:00 odbyło się zebranie Sołeckie w Liszkówku. W zebraniu uczestniczył wójt gminy Sadki Dariusz Gryniewicz. Sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2019. Wójt podjął następujące tematy m.in. o trwającym remoncie Posterunku Policji, o złej segregacji odpadów oraz o spisie rolnym. W kolejnym etapie spotkania były wolne wnioski. Mieszkańcy zgłaszali wnioski dotyczące dróg, ośrodka zdrowia.

Urząd Gminy Sadki