20-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pod dębem: w Paterku i 26-lecia Oddziału Powiatowego TPD w Paterku

Dzisiaj, 7 grudnia 2023 roku w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pod dębem: w Paterku i 26-lecia Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Paterku. W uroczystości udział wzięli uczestnicy, rodzice, opiekunowie, wolontariusze oraz zaproszeni goście m.in. w osobach: Krystyny Zdunik z Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej TPD, Mariola Piasecka – Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego TPD, Romana Chęś – wiceprezes K-POR TPD, Maria Czaplewska – wiceprezes K-POR TPD, Tadeusz Sobol starosta nakielski, Tomasz Miłowski wicestarosta, Krzysztof Błoński zastępca burmistrza miasta i gminy Nakło nad Notecią, Paweł Wiśniewski przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, Marek Durałek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, Alina Grzegorek-Pałubicka zastępca dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Nakle nad Notecią. Na początku zaprezentowano w formie multimedialnej poświęcony 26-letniej działalności TPD i 20-letniej działalności TPD w Paterku. Prezentację przygotowała  Magdalena Karwecka. Dzisiejsze jubileusze były doskonałą okazją do wręczenia wyróżnień.

Odznakę „Serce na dłoni” otrzymali: Maria Kaczmarek, Wioletta Chmara i Zygmunt Chmara

Odznakę specjalną „Przyjaciel Dziecka” otrzymali: Piotr Hemmerling, Tadeusz Sobol, Tomasz Miłowski, Mariola Piasecka, Izabela Dyks, Sławomir Napireała Odenrał w iminiu burmistrza p Krzysztof Błoński)

Odznakę „Zasłużony Działacz TPD” otrzymali:

złotą – Anika Biernacka, Jolanta Mela

srebrną – Eliza Baliniak, Arleta Pechta, Ewa Szymczak, Sandra Maj, Gabriela Antczak, Barbara Stręciwilk, Urszula Kłosińska z TPD Paterek oraz Zdzisław Żurek, Marianna Werner, Krystyna Misterkiewicz z TPD Mrocza.

Odznakę „Przyjaciel Dziecka” otrzymali: Beata Kuglarz, Eugeniusz Tafelski, Sebastian Szymczak, Alina Sławkowska, Andrzej Błonk, Katarzyna Nowak, Bernard Ratajczyk, ks. Michał Adamczyk

Odznakę „Dr, Henryka Jordana” otrzymali: Magdalena Karwecka, Magdalena Tajkowska

Podziękowania otrzymali uczestnicy, którzy są od 20 lat w WTZ i są to: Andrzej Borus, Paweł Konieczny, Ireneusz Wolarz, Małgorzata Paleczna, Joanna Lewandowska i Aneta Kaczmarek.

Podziękowania także trafiły do pracowników, którzy również od 20 lat pracują w WTZ i są to: Izabela Dyks, Gabriela Orzechowska, Jolanta Preibisz, Magdalena Tajkowska i Magdalena Karwecka.

Obecni na uroczystości goście i delegacje na ręce Marii Kaczmarek prezes Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Paterku i Izabeli Dyks kierownik WTZ „Pod dębem” przekazali gratulacje i życzenia. W części artystycznej uroczystości wystąpił  chór „Soli Deo” pod kierunkiem Mirosławy Maison. Nie mogło zabraknąć jubileuszowego tortu. Dzisiejszej uroczystości towarzyszył kiermasz świąteczny.

 

tekst i zdjęcia: Dariusz Wojciechowski