80 rocznica najazdu Armii Czerwonej na Polskę w Więcborku

W 80 rocznicę najazdu Armii Czerwonej na państwo Polskie Burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski oraz Zastępca Burmistrza Więcborka Jacek Masztakowski złożyli kwiaty pod pomnikiem Orła Białego.

17 września 1939r. to czarna data w kalendarzu naszej historii. Agresja ZSRR była śmiertelnym ciosem dla Polski od przeszło dwóch tygodni walczącej z Niemcami. Armia Czerwona najechała państwo Polskie na mocy traktatu Ribbentrop-Mołotow, porozumienia podpisanego pomiędzy Berlinem, a Moskwą 23 sierpnia 1939r. Nie wywołało to większych reakcji rządu angielskiego czy francuskiego, chociaż ZSRR pogwałciło liczne traktaty międzynarodowe i umowy wzajemne. Oficjalnym powodem wkroczenia Armii Czerwonej był rzekomy rozpad państwa Polskiego. Według władz ZSRR konieczna była ochrona Ukraińców oraz Białorusinów, którzy przebywali na naszym terenie. Ok 630 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej najechało nasze państwo co doprowadziło do tzw. IV rozbioru Polski. Rosjanie nazwali swoje działania “wyzwoleńczym pochodem Armii Czerwonej”, pod panowaniem sowieckim znalazło się 51,6% powierzchni Polski oraz ponad 13 milionów obywateli.

Katarzyna Włodarczak – UM Więcbork