Anna Borkowska i Tomasz Bagnerowski członkami Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Nakielskiego

OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 71 w  Kcyni

Na podstawie § 14 ust. 3 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r., oraz Uchwały nr 2 Komisji Okręgowej Nr 71  w Kcyni z dnia 4 września 2023 r. zawiadamia się wyborców Okręgu Wyborczego nr 71 o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 24 września 2023 roku.

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 71 w Kcyni podjęła Uchwałę  o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia głosowania, gdyż w terminie do 4 września 2023 roku zarejestrowano dwóch kandydatów, co oznacza, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia.

W dwumandatowym Okręgu Wyborczym nr 71 w Kcyni członkami Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu nakielskiego zostali:

Pan Tomasz Bagnerowski, wiek 41, Turzyn 41,  89-240 Kcynia

Pani  Anna Borkowska, wiek 54, Dębogóra 13, 89-240 Kcynia

Przewodniczący

Komisji Okręgowej

/-/ Katarzyna Marks