„Biorę życie w swoje ręce – aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie nakielskim”- rekrutacja kandydatów do projektu

190

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w Nakle nad Notecią zaprasza do udziału w projekcie:„Biorę życie w swoje ręce – aktywizacja społeczna i zawodowa w powiecie nakielskim”.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych lub biernych zawodowo mieszkańców powiatu nakielskiego poprzez organizację działań o charakterze społecznym i zawodowym.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym – stworzenie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju (IŚR) dla uczestnika,
 • trening motywacyjny,
 • zgodnie ze wskazaniami w IŚR:terapia uzależnień, socjoterapia, terapia psychologiczna, resocjalizacja, siłownia z trenerem personalnym lub spotkania ze stylistką,
 • grupowe działania z zakresu aktywizacji społecznej: wyjazd do kina do Bydgoszczy, wyjście na kręgle, wyjazd do teatru, wycieczka do Torunia,
 • kursy/szkolenia/warsztaty podnoszące kwalifikacje i/lub kompetencje i/lub wiedzę i/lub umiejętności zawodowe,
 • warsztat z zakresu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), warsztat z zakresu autoprezentacji, wizyty studyjne w spółdzielni socjalnej, pośrednictwo pracy (pomoc w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej, towarzyszenie uczestnikowi w trakcie rozmowy oraz omówienie jej przebiegu).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

KRYTERIA REKRUTACJI:
A. Kryteria dostępowe:
1. Uczestnik projektu jest osobą pełnoletnią mieszkającą na terenie powiatu nakielskiego.

 1. Uczestnik należy do grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacja osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów oświadczenie uczestnika z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, w przypadku niepełnosprawności bezwzględnie wymagane jest orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacja.
 2. Uczestnik jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo – wymagane jest zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub oświadczenie uczestnika o byciu osobą bierną zawodowo z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
  4. Uczestnik nie jest /nie był uczestnikiem innego projektu objętego grantem dofinansowanym ze środków LSR Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” do roku 2023.
 3. Kryteria punktowe:
  1. Status osoby długotrwale pozostającej bez pracy (powyżej 6 m-cy) – 2 punkty,
  2. Wiek uczestnika 25-34 (młody bezrobotny) – 2 punkty.

Planowana liczba uczestników projektu: 15 osób.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie i formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami znajdującymi się:

 • na stronie biorezycie.mastermind.edu.pl/dokumenty/,
 • w biurze projektu mieszczącym się w Kołaczkowie przy ul. Ułańskiej 9a,
 • w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie,
 • w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kcyni,
 • w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle,
 • w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy,

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadkach.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami osobiście do biura projektu w Kołaczkowie lub pocztą na adres korespondencyjny:
ALFA BIZNES Wojciech Elszyn, ul. Toruńska 52/34, 86-050 Solec Kujawski do dnia 15.02.2021 r.

Wnioskodawca oferuje też wsparcie w dostarczaniu formularzy, nawet poprzez osobiste odwiedzenie zainteresowanych.

Biuro projektu w Kołaczkowie czynne jest we wtorki w godzinach 11.30 – 12.30.

Jednocześnie informujemy o otwartych spotkaniach informacyjnych, które odbędą się:

 • 21 stycznia 2021 r. o godz. 15.00 w Pracowni Biznesu przy ul. Gimnazjalnej 4 w Nakle nad Notecią,
 • 25 stycznia 2021 r. o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Dziewierzewie.

Miejsca spotkań dostosowane będą do potrzeb osób z dysfunkcją ruchową. W przypadku innych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o zgłoszenie takiej informacji w celu odpowiedniego przygotowania miejsc spotkań.Zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:
Barbara Przybylska
tel.: 515 821 224
adres e-mail: koordynator@fictomercial.pl

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość realizowanego projektu: 127 651,60 zł, w tym: 121 015,44zł ze środków EFS.

Biuro Lokalnej Grupy Działania w Nakle nad Notecią